ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

Ponúkané zabezpečovacie systémy obsahujú prvky pre drôtové aj bezdrôtové zabezpečenie priestorov ako ústredne, snímače pohybu, snímače rozbitia skla, snímače dymu, klávesnice, sirény, komunikátory telefónne aj GSM. Taktiež vonkajšiu ochranu plotov, priľahlých pozemkov alebo brán.
Všetky ponúkané zabezpečovacie systémy a ich komponenty spĺňajú normy STN a EU. Inštalované systémy SATEL, DSC, Jablotron, ESIM, Paradox...
AKTUÁLNA PONUKA - GSM zabezpečenie s drôtovým snímačom pohybu, sirénou, záložným zdrojom, ovládanie prezvonením z mobilného telefónu.Vyrozumenie o poplachu na 8 telefónnych čísel.Vhodné pre byty, rodinné domy, chaty (rozšíriteľné na 32 snímačov). Cena od 510€ bezdrôtový systém alebo od 520€ drôtový systém s montážou.

 

Poplachové systémy proti narušeniu (PSN) sú finančne oveľa dostupnejšie, ako si mnoho ľudí myslí. Cenovo sú porovnateľné napríklad s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré sú v každej domácnosti samozrejmosťou. Samozrejme, že iná bude hodnota PSN určeného pre zabezpečenie panelákového bytu na treťom poschodí v malom meste a iná pre zabezpečenie luxusnej vily v Bratislave.
Mozgom každého zabezpečovacieho systému je ústredňa. Ústredňa vyhodnocuje všetky signály z detektorov a ovládacích zariadení a na základe ich analýzy a v súlade s nastavením programu rozhoduje o vyhlásení poplachu.
K 80 % vlámaní dôjde prekonaním vchodových dverí. Preto je ochrana vstupu najpodstatnejšia. Dvere by mali byť predovšetkým chránené mechanickým zámkom, aby nemohlo dôjsť k ich ľahkému otvoreniu. Samozrejme, že čím je zámok zložitejší, tým je odolnejší. O indikáciu otvorenia dverí sa postará magnetický detektor. Ten upozorní ústredňu, že došlo k otvoreniu dverí a ústredňa čaká na vypnutie systému. Pokiaľ nedôjde k vypnutiu počas nastavenej doby, dôjde k vyhláseniu poplachu narušenia objektu.
Moderné PSN sa obvykle vypínajú pomocou klávesnice zadaním niekoľko-miestneho vstupného kódu alebo stlačením tlačidla diaľkového ovládača. Obidva systémy sú bezpečné. Možnosť zadania kódu je obvykle obmedzená na niekoľko málo pokusov než dôjde k vyhláseniu poplachu. U ovládacích kľúčeniek je zase obvykle použitý takzvaný plávajúci prenosový kód, ktorý úplne znemožňuje jeho skopírovanie.
Podobným spôsobom ako vstupné dvere je možné zabezpečiť všetky vstupy do objektu, t.j. všetky dvere a okná. Pre detekciu rozbitia sklenenej výplne sa dnes používajú akustické detektory rozbitia skla. Tieto detektory sú umiestnené v miestnosti, kde sú sklenené výplne, a sú schopné presne detekovať rozbitie skla. Kvalitné detektory sú pritom úplne imúnne voči iným podobným zvukom. Magnetické detektory a detektory rozbitia skla zabezpečujú základnú plášťovú ochranu objektu.
Pre kvalitnú ochranu vnútorných priestorov pred narušiteľmi sa používajú predovšetkým infrapasívne detektory (tzv. PIR detektory). Tieto detektory sú schopné na základe analýzy teplôt v miestnosti spoľahlivo detekovať pohyb človeka v priestore. Pre rôzne aplikácie sa používajú PIR detektory s odlišnou charakteristikou, vhodné napríklad pre štandardné priestory, pre dlhé úzke chodby alebo detektory odolné voči menším živočíchom.
Štandardom u systémov PSN je aj ochrana objektov pred nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu. Na skorú detekciu požiaru sa používajú ionizačné, optické alebo tepelné požiarne detektory. Najpoužívanejšie hlásiče sú ionizačné, ktoré veľmi rýchlo a spoľahlivo detekujú zvýšený výskyt dymu v miestnosti a vynikajú priaznivou cenou. Majú v sebe štandardne zabudovanú sirénu, ktorá dokáže v nebezpečenstve „zalarmovať“ obyvateľov.
Pokiaľ sa na kúrenie alebo varenie používa plyn, malo by byť samozrejmosťou použitie detektora úniku plynu. Najmodernejšie typy umožňujú detekciu všetkých druhov výbušných plynov a v prípade zvýšenia koncentrácie plynu nad nastavenú bezpečnú hranicu aktivujú zabezpečovací systém. Zároveň lokálne signalizujú nebezpečenstvo sirénou a umožňujú aj automatické uzatvorenie prívodu plynu v prípade nebezpečenstva.
Nemenej dôležitú úlohu zohráva napájanie systému a jeho zálohovanie v prípade výpadku sieťového napätia. S tohto dôvodu je potrebné používať kvalitné akumulátory s vhodnou veľkosťou kapacity, adekvátnou veľkosti systému.

V prípade poplachu môže ústredňa aktivovať tieto poplachové zariadenia:
1. Vnútorné interiérové sirény majú vysoký prenikavý zvuk a ich hlavným cieľom je odradiť páchateľa. Zo skúsenosti vyplýva, že pokiaľ je páchateľ prekvapený „jačavým“ zvukom sirény, vo väčšine prípadov sa dá okamžite na útek.
2. Vonkajšie sirény majú naopak za úlohu v prípade poplachu prilákať pozornosť susedov alebo okoloidúcich. Na tento účel je výkonná siréna doplnená intenzívnym blikačom. Pretože siréna umiestnená vonku môže byť ľahko zraniteľná, je nutné pri jej výbere dbať na dôkladné mechanické prevedenie. Najmodernejšie sirény skrývajú pod vonkajším plastovým plášťom chrániacim pred poveternostnými vplyvmi ešte ďalší oceľový kryt. Samozrejmosťou je aj použitie vlastného vnútorného akumulátora, ktorý dokáže napájať sirénu v okamžiku, kedy sa páchateľ pokúsi sirénu odpojiť od vedenia k ústredni alebo priamo strhnúť zo steny.
3. Aby sa informácia o poplachu dostala okamžite aj k majiteľovi bytu, používajú sa automatické telefónne hlásiče . Tieto prístroje môžu pracovať samostatne alebo môžu byť súčasťou zabezpečovacej ústredne. Sú pripojené k telefónnej zásuvke a k telefónu. V prípade poplachu si automaticky uvoľnia telefónnu linku a začnú vytáčať užívateľom nastavené telefónne čísla (na pevnú linku, mobil alebo pager) a prehrávať na ne hlasovú správu, ktorú si užívateľ sám nahral do pamäte. Alebo prostredníctvom SMS servera posiela poplachové SMS správy, pre prípad, že by ste mali vypnutí mobilný telefón.
4. Pokiaľ na miesto inštalácie PSN nie je privedená telefónna linka alebo potrebujete zvýšiť stupeň bezpečnosti objektu, možno využiť GSM komunikátor na prenos zvukovej alebo textovej poplachovej informácie prostredníctvom siete GSM. Možnosti takéhoto komunikátora sú potom nasledovné:
o napr. v prípade krádeže odošle poplachové SMS správy až na 8 mobilných telefónov,
o napr. v prípade požiaru zavolá na nastavené telefónne čísla a prehrá výstražné akustické upozornenie,
o s komunikátorom je možné ovládanie a programovanie systému pomocou SMS správ z mobilného telefónu alebo prostredníctvom SMS brány,
o ďalej diaľkovo ovládať a nastavovať systém z klávesnice telefónu (mobilnej aj pevnej siete),
o diaľkovo ovládať spotrebič v domácnosti z telefónu (kúrenie, svetlo ...),
o prostredníctvom GSM komunikátora a z pripojeného telefónneho prístroja je možné telefonovať podobne ako z pevnej linky (prostredníctvom siete GSM),
5. Pre najvyšší stupeň zabezpečenia sa používa prenos informácie digitálnym komunikátorom na pult centralizovanej ochrany. Strážiaca agentúra potom za mesačný poplatok zabezpečuje stráženie bytu alebo domu a v prípade poplachu okamžite vyráža na miesto.

Klasické alebo bezdrôtové systémy?
Klasické prvky PSN sú navzájom prepojené káblami, ktorými sa prenáša napájacie napätie a všetky informácie. Oproti tomu bezdrôtové systémy medzi sebou komunikujú rádiovo a detektory sú napájané z batérií. Spoľahlivosť a bezpečnosť oboch variantov závisí na type výrobku a nie je možné tvrdiť, že napríklad bezdrôtové systémy sú určené pre nižšie riziká. Naopak, posledné modely bezdrôtových systémov spĺňajúcich prísne európske normy pre PSN sú na takej kvalitatívnej úrovni, že za sebou nechávajú aj celú radu klasických systémov.

Aké sú hlavné prednosti klasických drôtových systémov?
Výrobky sú väčšinou lacnejšie ako bezdrôtové (pokiaľ sa nepočíta inštalačný materiál a práca) a môžu sa väčšinou kombinovať komponenty niekoľkých výrobcov v jednej inštalácii. Nie je nutné meniť batérie v detektoroch, je však potrebné vykonávať preventívne prehliadky systému.

Aké sú hlavné prednosti bezdrôtových systémov?
Samotná inštalácia je veľmi čistá (s minimom vŕtaní a sekaní) a rýchla (teda lacná). Výsledný vzhľad interiéru potom nie je narušený inštalačnými lištami. Systémy je možné rýchlo rozšíriť (možno doplniť ďalšie prvky k PSN napr. detektor pohybu) a dajú sa jednoducho odinštalovať (pokiaľ sa napr. presťahujete). "Samo sa testujúce" funkcie všetkých súčastí systému upozornia na prípadnú poruchu alebo potrebu výmeny batérií. Životnosť batérií v detektoroch je približne 12 až 15 mesiacov. Mimochodom, ak sa rozhodnete pre bezdrôtový zabezpečovací systém, máte postarané o komfort. Bezdrôtové detektory môžu poslúžiť na aktiváciu svetla, zvončeka, ventilácie a celý systém možno ovládať diaľkovým ovládačom.

Čo takto bezdrôtovo-drôtový (hybridný) zabezpečovací systém?

Jednoduchá odpoveď na otázku: drôtový alebo bezdrôtový. Cenovo výhodný a plne flexibilný je kombinovaný bezdrôtovo-drôtový tzv. hybridný systém. Tam, kde je možné káble naťahať, možno nainštalovať drôtové zabezpečovacie prvky a kde nie, bezdrôtové. Takýto systém má všetky vlastnosti bezdrôtového aj drôtového systému = KOMFORT / CENA.

Výber systému
Pri výbere systému je potrebné predovšetkým vychádzať z toho, že systém PSN má za úlohu chrániť váš majetok v rádovo vyšších hodnotách. Preto musíte mať istotu, že sa na váš zabezpečovací systém môžete spoľahnúť. Asi by nikoho nenapadlo kupovať poplachovú ústredňu na trhovisku, ani nákup v supermarketoch nie je tým najlepším riešením.
Pri informovaní sa o systéme PSN sa uistite, či je výrobok potrebne atestovaný, alebo naň bolo vystavené vyhlásenie o zhode. Tieto doklady sú určitou zárukou kvality PSN a výrazne Vám uľahčia jednanie s poisťovňami o akceptovaní zabezpečenia objektu.
Montážna firma by vám mala preukázať, že vlastní koncesiu pre montáže PSN. Seriózny dodávateľ vám ďalej poskytne záruku nad rámec zákonnej dvojročnej lehoty. Preverte si, že dodávateľ je spoľahlivá firma s istou históriou, aby ste za pár mesiacov túto firmu márne nehľadali. Samozrejmosťou je aj zabezpečenie servisu a prípadných opráv.

Montáž
Nepúšťajte sa do inštalácie PSN svojpomocne. Kvalitné komponenty systému nie sú ešte zárukou bezproblémovej funkcie. Uvážte, že nejde o inštaláciu bežného elektrického zariadenia, ale o ochranu vášho majetku. Správna inštalácia systémov PSN je nutnosťou. Profesionálne firmy inštalujúce zabezpečovacie systémy vám na požiadanie spracujú konkrétnu ponuku zabezpečenia vášho domu alebo bytu tak, aby bola dosiahnutá maximálna ochrana pri rozumných investíciách.
Pri profesionálnej inštalácii získate v poisťovniach nárok na významnú zľavu z platieb poistného (niektoré poisťovne až 30%). Neprofesionálne zabezpečený byt vám môže priniesť sklamanie v podobe skrátenia poistného plnenia pri poistnej udalosti.
Mnoho dodávateľov zabezpečovacej techniky poskytuje podstatne predĺžené záručné doby pre ich zákazníkov firma MMESS až na 5 rokov pri dodržaní pravidelných ročných revízií PSN, alebo pri podpise servisnej zmluvy.

Montáž elektronického zabezpečenia do budov
-Podľa požiadaviek zákazníka sa vypracuje predbežná cenová ponuka.
-Po jej odsúhlasení sa väčšinou dohodne termín obhliadky objektu.
-Na základe obhliadky sa vypracuje projekt a po konzultácií so zákazníkom Zmluva o dielo, v ktorej sa stanoví cena, spôsob úhrady, termín realizácie a uvedú sa korekcie a výluky voči projektu (riešenie navrhované technikom MMESS)
-Po podpise zmluvy sa v stanovený termín zrealizuje montáž.
-Po ukončení montáže je činnosť a spôsob užívania zariadenia vysvetlená obsluhe.
-Obsluha potvrdí znalosť užívania zariadenia písomne v Preberacom protokole a prevezme návody na obsluhu a Prevádzkovú knihu.
-Začína plynúť skúšobná doba prevádzky systému, počas ktorej sa môžu dolaďovať podmienky a nastavenia prvkov systému (napr. zmena času príchodového oneskorenia, citlivosti snímačov,...)
-Spracuje sa technická dokumentácia (Osvedčenie o montáži s nákresom rozmiestnenia komponentov , Záručný list, Servisná zmluva,...)
-Po ukončení skúšobnej doby prevádzky je odovzdaná technická dokumentácia.

Orientačné rozdelenie stupňov zabezpečenia:

Stupeň 1: Nízke riziko (garáže, chaty, byty, rodinné domy, strojovne)
Stupeň 2: Nízke až stredné riziko (komerčné objekty)
Stupeň 3: Stredné až vysoké riziko (zbrane, ceniny, informácie, narkotiká)
Stupeň 4: Vysoké riziko (hlavne objekty národného a vyššieho významu)

OPTIMÁLNA DOPORUČENÁ OCHRANA OBJEKTOV:

Návrat naspäť

645
Copyright 2006 © www.mm-electric.sk. All rights reserved.
Artwork & design by MS-design