PC HARDWARE A SOFTWARE

Oblasť počítačovej techniky, počítačových sietí a bezdrôtových sietí je budúcnosť, ktorá má už zastúpenie v pomerne veľkom počte domácností. Ponúkané počítačové zostavy na objednávku, či už z nových alebo použitých komponentov, podľa požiadaviek zákazníka sú variabilným a žiadaným servisom posledných rokov. Variabilita a rozšíriteľnosť počítačových zostáv je rozumné riešenie či už z finančných ako aj nárokových dôvodov zákazníka. V neposlednej rade rozmach internetu či počítačových hier si vyžaduje stále novšie systémy. 
 

 monitory   počítače

 Návrat naspäť

645
Copyright 2006 © www.mm-electric.sk. All rights reserved.
Artwork & design by MS-design