AUDIO-VIDEO VRÁTNIK

Komunikácia s možnosťou otvorenia dverí je už asi dávno známa vec. Posledné roky vývoja však priniesli posun v technológiách ako audio tak aj video vrátnikov. Tieto sa stávajú plnohodnotnými doplnkami ako v rodinných domoch, tak aj v panelových domoch. Funkcie od zvonenia a hlasovej komunikácie s návštevníkom sa rozširujú na video komunikáciu ale aj k plno hodnotnému zabezpečeniu priestorov či dverí.
 

       

 Návrat naspäť

645
Copyright 2006 © www.mm-electric.sk. All rights reserved.
Artwork & design by MS-design