O FIRME

Firma sa predovšetkým špecializuje na oblasť zabezpečovacej, počítačovej a oznamovacej techniky a reprezentuje výrobky rôznych výrobcov, ktorí produkujú najvhodnejšie a najkvalitnejšie zariadenia pre uspokojenie požiadaviek jednotlivých zákazníkov všetkých kategórií.
Dlhoročné skúsenosti v elektrotechnike a viac ako 25 ročné v technických prostriedkoch ochrany osôb a majetku podnietili vznik firmy MMESS. Keďže hodnoty, ktoré je týmito systémami možné chrániť, sú vysoké a týkajú sa pracovnej aj súkromnej oblasti života ľudí, venuje sa veľkú pozornosť výberu kvalitných prvkov ochrany. Preto je dôležitá spolupráca s dodávateľmi, ktorí sú známi kvalitou svojich výrobkov, promptným dodaním tovaru, ale aj starostlivosťou o svojich zákazníkov formou on-line technickej podpory, školení a podpory pri uvádzaní technických noviniek na slovenský trh.

Našim zákazníkom preto môžeme ponúknuť technológie v oblastiach:Návrat naspäť

645
Copyright 2006 © www.mm-electric.sk. All rights reserved.
Artwork & design by MS-design